Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Utomhusarenan på Solstadens sportcenter illustrerad lite från ovan
Flygvy över arenorna som byggts på Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Flygvy över arenorna som byggts på Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Arenautveckling - framtidens arenor

Behovet av nya idrottsarenor är stort i Karlstad. Därför bygger vi nu framtidens arenor där utövare och publik kan mötas i en spännande miljö för att stärka idrotts- och besöksstaden Karlstad. Kommunfullmäktige beslutade att satsa 510 miljoner kronor på en inomhusarena, en utomhusarena, en konstgräsplan och att bygga om Tingvalla isstadion till en inomhusarena. Dessa stod klara 2022.

Vad innebär projektet?

I en första etapp planeras det för två arenor och en konstgräsplan på Solstadens sportcenter och att omvandla Tingvalla isstadion till en inomhusarena. Det finns även ett uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna till en fotbollsarena och en multiarena.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad via bilderna här nedanför.

Illustrerad flygvy över delar av Sannafältets sportcenter

Solstadens sportcenter

På Solstadens sportcenter har en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan byggts. Konstgräsplanen stod klar under 2021 och såväl inomhusarena som utomhusarena stod klara under 2022.

Illustration entrén till inomhusarenan på Solstadens sportcenter

Sandbäcken - inomhusarena för friidrott och fysträning

Eva Lisa Holtz Arena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning liksom lokaler för möten, utbildningar och kontor. Arenan ersätter Våxnäshallen och stod klar i april 2022.

Illustrerad vy mot läktare på utomhusarenan Sola arena

Sandbäcken - utomhusarena för friidrott och bollsporter

På utomhusarenan Sola Arena samsas friidrott med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan ersätter Tingvalla IP och stod klar i början av hösten 2022.

Skiss på entrén på nya Tingvalla isstadion

Sandbäcken - Tingvalla isstadion blir en inomhusarena

Tingvalla isstadion har omvandlats från en utomhusarena till en inomhusarena, Sveriges största isyta under tak. Här ryms en fullstor bandyplan och två fullstora hockeyrinkar med plats för idrotter som bandy, konståkning, kälkhockey, skridsko, ishockey och allmänhetens åkning. Arenan stod klar hösten 2022.

Illustrerad vy från gatan utanför Sannafältets utomhusarena

Sandbäcken - gator, parkeringar och torg

Under sommaren 2020 började arbetet med gator, parkeringar, vatten- och avlopp samt torg som ska omringa framtidens arenor på Sannafältet. De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor.

Solstadens konstgräsplan sedd från ovan

Sandbäcken - Solstadens konstgräsplan

Inom Solstadens sportcenter finns nu en uppvärmd konstgräsplan, vilket gör det möjligt att använda den under stora delar av året. Planen kommer främst användas för amerikansk fotboll men även för fotboll. Planen ersätter Regementets IP och stod klar hösten 2021.

Toppbild karlstad.se

Sannafältet - fotbollsarena

Som en del i arenautvecklingen i Karlstad ska möjligheterna till en fotbollsarena på Sannafältet utredas. Arenan ska fungera för fotboll och amerikansk fotboll.

Toppbild karlstad.se

Multiarena - för inomhussport och andra arrangemang

Som en del i arenautvecklingen i Karlstad planeras det för en ny multiarena. Arenan ska med enkelhet kunna ställas om från träning till match. Den ska ha plats för många besökare och här kommer bollsporter som exempelvis handboll och innebandy att spelas. Men även andra arrangemang som konserter och galor ska kunna vara här.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Utveckling av arenor i Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?