Utomhusarenan på Solstadens sportcenter illustrerad lite från ovan
Flygvy över arenorna som byggts på Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Arenautveckling – framtidens arenor

Behovet av nya idrottsarenor är stort i Karlstad. Därför bygger vi nu framtidens arenor där utövare och publik kan mötas i en spännande miljö för att stärka idrotts- och besöksstaden Karlstad. Kommunfullmäktige beslutade att satsa 510 miljoner kronor på en inomhusarena, en utomhusarena, en konstgräsplan och att bygga om Tingvalla isstadion till en inomhusarena. Dessa stod klara 2022.

Vad innebär projektet?

I en första etapp planeras det för två arenor och en konstgräsplan på Solstadens sportcenter och att omvandla Tingvalla isstadion till en inomhusarena. Det finns även ett uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna till en fotbollsarena och en multiarena.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad via bilderna nedanför.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Utveckling av arenor i Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

25 Juli 2024