Illustrerad vy från gatan utanför Sannafältets utomhusarena
Illustration av en gata utanför utomhusarenan på Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Sandbäcken – gator, parkeringar och torg på Sannafältet

Under sommaren 2020 började arbetet med gator, parkeringar, vatten- och avlopp samt torg som ska omringa framtidens arenor på Sannafältet. De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor.

Om området

Naturen, idrotten och människan är centrala inspirationskällor för utformningen av området. Naturen är överallt närvarande och ramar in anläggningen. Idrott, både på motions- och elitnivå, kommer att utövas här, och människan står i centrum.

De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor. Genom hela området byggs ett stråk som en sammanhängande yta i ett plan. I Arenastråket finns gott om gröna ytor och gott om sittplatser.

Genomgående naturinslag

Naturinslagen kommer att domineras av tall och björk, ljung och olika gräs. Det ska ge en vision av att skogen i omgivningen växer in i anläggningen. Kulörerna på material och färger är nedtonade och smälter in i omgivningen. Materialen är bland annat trä, rostigt stål och sedum på cykeltaken.

Gator och parkering

En gata ska byggas från Sanna allé, som leder in trafiken till den västra parkeringen, som i första hand hör till inomhusarenan. Gatan kommer att enkelriktas, så ingen trafik kommer att passera ut på Sanna allé. I söder ska en parkering byggas intill den planerade konstgräsplanen.

Parkeringen framför Friskis och svettis ska byggas om, samtidigt som infartsvägen ska byggas om och dras om för att skapa ett bättre trafikflöde. Innan året är slut ska även Infanterigatan breddas.

Byggtrafik från Norra fältet

Under arbetet kommer byggtrafik att använda grusvägen i söder för att nå arbetsområdet, med infart från Norra fältet. Ingen byggtrafik kommer att förekomma längs Sanna allé.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur som VA, gator, torg och parkeringar.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenör är NCC.

Kommunens kontaktperson:

Mikael Lundh, projektledare mark- och infrastrukturprojekt.

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-08

18 April 2024