Illustrerad vy mot läktare på utomhusarenan Sola arena
Skiss över Sola arena med huvudläktaren i bakgrunden. Illustration Sweco.

Sandbäcken – utomhusarena för friidrott och bollsporter

På utomhusarenan Sola Arena samsas friidrott med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan ersätter Tingvalla IP och stod klar i början av hösten 2022.

Uppvärmd gräsplan

Innerplanen på utomhusarenan anläggs med hybridgräs. Planen är uppvärmd och kan användas en stor del av året.

Fakta om utomhusarenan

  • 4000 åskådare totalt kan vistas på arenan.
  • 1500 åskådare kan sitta på den stora läktaren.
  • Läktaren innehåller ytor för media, publika toaletter, förråd och sex omklädningsrum.
  • Fyra av omklädningsrummen är omställningsbara. De kan öppnas upp och bli två stora omklädningsrum med plats för 50 personer i varje rum.
  • Uppvärmd plan med hybridgräs.

Solstadens sportcenter

Sola arena är en del av Solstadens sportcenter.

Läs mer om Solstadens sportcenter här.

Tidplan

Utomhusarenan började byggas sommaren 2021 och stod klar i september 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av en utomhusarena

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Byggdialog är entreprenör.

Kommunens kontaktperson:

Fredrik Björkman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024