Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Sannafältet - fotbollsarena

Som en del i arenautvecklingen i Karlstad ska möjligheterna till en fotbollsarena på Sannafältet utredas. Arenan ska fungera för fotboll och amerikansk fotboll.

Det finns inga beslut om och i så fall när en fotbollsarena kan byggas. Det är ett uppdrag om att fortsätta att utreda möjligheterna.

Läs mer om arenautvecklingen här.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Arena för fotboll och amerikansk fotboll

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

28 September 2023