Skiss på entrén på nya Tingvalla isstadion
Skiss på entrén till nya Tingvalla isstadion. Illustration Ncc.

Sandbäcken - Tingvalla isstadion blir en inomhusarena

Tingvalla isstadion har omvandlats från en utomhusarena till en inomhusarena, Sveriges största isyta under tak. Här ryms en fullstor bandyplan och två fullstora hockeyrinkar med plats för idrotter som bandy, konståkning, kälkhockey, skridsko, ishockey och allmänhetens åkning. Arenan stod klar hösten 2022.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Från utomhus till inomhus

Tingvalla isstadion, som tidigare var Sveriges största isyta utomhus, är nu ombygd till en modern inomhusarena med tre isytor och gemensamma föreningsytor, kaféytor och läktare. Tingvalla isstadion är nu Sveriges största isyta under tak.

Illustration av skridskoåkare på bandyplan

Tre isytor

Tingvalla isstadion består av tre isytor - en fullstor bandyplan och två fullstora isrinkar. Mellanväggen mellan isytorna kan tas bort om skridskotävlingar på 400 meters skridskobana ska arrangeras.

Illustration över de två hockeyrinkarna i Tingvalla isstadion
Illustration av en 400 meters skridskobana i Tingvalla isstadion


Fakta om Tingvalla isstadion

 • Hallen är 191 meter lång och 81 meter bred. Det motsvarar fem fullstora hockeyrinkar.
 • 1500 åskådare kan stå på ståplatsläktaren längs bandyplanens långsida. Det finns även platser för rullstolar här.
 • 12 meters frihöjd är det till taket över bandyplanen, upptill nock är det cirka 24 meter.
 • 100 sittande finns plats för i kaféet.
 • Kafé och läktare till isrinkarna finns på plan 2.
 • 300 stående får plats på läktaren runt hockeyrinkarna.
 • Ljuset i arenan är anpassad för att matcher och tävlingar ska kunna tv-sändas härifrån. Bland annat med armaturer som ger 1100 lux, fyra gånger bättre än på den gamla utomhusarenan.
 • Arenan är budgeterad till 210 miljoner kronor.
 • På taket har 900 kvadratmeter solceller monterats.

Framtidens arenor

Projektet är en del i en större satsning på nya arenor i Karlstad. Läs om de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.


Tidplan

Tingvalla isstadion blev klar hösten 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ombyggnad av Tingvalla isstadion.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är NCC.

Kommunens kontaktperson:

Fredrik Björkman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

28 September 2023