Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Detaljplan för Bergvik bensinstation
Flygbild med det planerade området markerat med rött.

Flygbild med det planerade området markerat med rött.

Bergvik - bensinstation

Detaljplanen skapar möjlighet för omflyttning av befintlig automatbensinstation OKQ8 Bergvik, då det finns önskemål om att använda dagens placering för annan verksamhet.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projektet

Planområdet ligger i Bergviks handelsområde, i anslutning till Östra Köpetrondellen, cirka 4,5 kilometer väster om Karlstad centrum.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?