Detaljplan för Bergvik bensinstation
Flygbild med det planerade området markerat med rött.

Bergvik - bensinstation

Detaljplanen skapar möjlighet för omflyttning av befintlig automatbensinstation OKQ8 Bergvik, då det finns önskemål om att använda dagens placering för annan verksamhet.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projektet

Planområdet ligger i Bergviks handelsområde, i anslutning till Östra Köpetrondellen, cirka 4,5 kilometer väster om Karlstad centrum.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023