Flygfoto med den planerade området inringat med rött

Bråtebäcken – industriområde

Bråtebäckens industriområde är förberett för etablering av industriverksamhet. Detaljplanen möjliggör ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet.

Om Bråtebäcken

Bråtebäcken är ett industriområde som ligger 10 kilometer från centrala Karlstad, norr om E18 mellan Alster och Skattkärr.

Här tillåter detaljplanen etablering av industriverksamhet i ett område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet. Närheten till E18 skapar god tillgänglighet och ett bra skyltläge längsmed motorvägen.

Under 2019 förlängdes gatan och gång- och cykelvägen genom Bråtebäckens industriområde. Kommunen har även byggt ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Vill du etablera dig här?

Är du intresserad av en tomträtt i Bråtebäcken? Ta kontakt med Sandra Erlandsson via e-post sandra.erlandsson@karlstad.se, så får du veta mer.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Industriområde Bråtebäcken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024