Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
En rödoarange träbyggnad som är förskolan Lotsen med en gräskulle i förgrunden
Förskolan Lotsen

Förskolan Lotsen

Kanikenäsbanken - nya förskolan Lotsen

Vi bygger en ny förskola, Lotsen. Den byggs på Kanikenäsbanken, en centralt belägen stadsdel där det byggs många nya bostäder. Förskolan ska ha plats för cirka 80 barn.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Karlstads växer och det byggs många nya bostäder i de centrala delarna av staden där dessutom fler barnfamiljer väljer att bo kvar. Detta gör att det finns ett stort behov av få fram fler förskoleplatser. Enligt detaljplanen för kvarteret Kanoten ska en förskola byggas på en av tomterna.

Den nya förskolan ska ha plats för fyra avdelningar med ett 80-tal barn. Fastighetens yta är relativt liten vilket har medfört att man har fått ta till en del nya lösningar för att tillgodose de krav som finns på en förskola. Bland annat så kommer man att ha en lekyta på taket. Byggnanden blir dessutom den första där Karlstads kommun bygger i massivträ. Det är alltså ett projekt med flera utmaningar och som ställer stora krav på entreprenören PEAB.

Tidplan

 • Detaljprojektering pågår
 • Byggstart juni-augusti 2017
 • Klart augusti 2018

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, huvudentreprenör PEAB

Gällande detaljplan

Detaljplan för kanoten, antagen juni 2013

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

Hittade du rätt information på sidan?