En rödoarange träbyggnad som är förskolan Lotsen med en gräskulle i förgrunden
Förskolan Lotsen

Kanikenäsbanken - förskolan Lotsen

Karlstads kanske mest unika förskola till utseendet - Lotsen. Den finns att beskåda på Kanikenäsbanken, en centralt belägen stadsdel där det byggs många nya bostäder.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Karlstads växer och det byggs många nya bostäder i de centrala delarna av staden där dessutom fler barnfamiljer väljer att bo kvar. Detta gör att det finns ett stort behov av få fram fler förskoleplatser. Enligt detaljplanen för kvarteret Kanoten ska en förskola byggas på en av tomterna.

Kommunens första byggnad i massivträ

Den nya förskolan har plats för fyra avdelningar med ett 80-tal barn. Fastighetens yta är relativt liten vilket har medfört att man har fått ta till en del nya lösningar för att tillgodose de krav som finns på en förskola. Bland annat är förskolans utomhuslekyta placerad på taket. Den här byggnaden var den allra första som Karlstads kommun byggde helt i massivträ.

Tidplan

 • Byggstart juni-augusti 2017.
 • Klart augusti 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem har byggt:

Karlstads kommun, huvudentreprenör PEAB

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-09-15

28 September 2023