Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustrationsskiss över tomter och vägar
Illustrationsskiss över det som ska byggas i området.

Illustrationsskiss över det som ska byggas i området.

Dingelsundet – nya bostäder och gång- och cykelväg

Här ska det byggas ett 40-tal nya bostäder i form av villor, rad- och parhus. Det blir en ny gång- och cykelväg längs med Margårdsvägen från Zakrisdalsvägen till det nya bostadsområdet samt kommunalt vatten och avlopp.

Vad innebär detaljplanen?

Bostäderna byggs av privata aktörer men kommunen bygger gång- och cykelvägen längs med Margårdsvägen från Zakrisdalsvägen till det nya bostadsområdet, lokalgator med enskilt huvudmannaskap i anslutning till de nya tomterna samt nya kommunala VA-ledningar, dagvattendamm och pumpstation.

Gatorna som ska ha enskilt huvudmannaskap kommer efter att de är färdigbyggda att överlämnas till en samfällighetsförening.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.
  • Kommunen startar byggnation av infrastrukturen våren 2022
  • Infrastrukturen klar våren 2023.
  • För tidplan för byggnation av bostäderna, kontakta respektive byggherre.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur

Vem äger marken:

Ilanda fastigheter AB

Vem bygger:

Karlstads kommun bygger infrastrukturen och Göteborgsuddens fastigheter AB bygger bostäder

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen
Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?