Färjestadsskolan i ljust tegel med svarta trädetaljer.
Färjestadsskolan har plats för 750 elever.

Färjestad - skola för 750 elever

Färjestadsskolan är en skola för barn i förskoleklass upp till årskurs 6. Byggnationen påbörjades sommaren 2020 och skolan stod klar hösten 2022.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Vi har byggt en skola med kapacitet för 750 elever från förskoleklass till årskurs 6. I dne nya skolbyggnaden finns ett tillagningskök som kan producera 1000 portioner mat per dag.

Tre våningar

Den nya skolan besdtår av tre våningar, en funktionell byggnad med skofri miljö. Mycket fokus har lagts vid att skapa en sammanhållen byggnad för att skapa effektiva flöden och undvika långa kommunikationsstråk. Entréer har delats upp för att skapa klassrumskluster med hemvister som ska få den stora skolan att upplevas som mindre och skapa en ökad trygghet och tillhörighet. Byggnaden är uppdelad i tre så kallade skepp – två för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Gemensamma ytor och administration är samlade på markplan.

Skolan och idrottshallen är delvis konstruerade i trä, på idrottshallens tak sitter solceller och låga byggnadsdelar på skolan är beklädda med sedumtak.

Idrottshall

En fullstor fristående idrottshall intill skolbyggnaden blev klar under 2021. Hallen är till för skolans idrottsverksamhet samt för kultur- och fritidsförvaltningens behov av träningslokaler.

Utemiljö

Utemiljön har stora ytor för lek med god överblick över ytorna. Byggnadernas placering skapar ett bullerskydd från Blöndousvägen. Det finns även gott om ytor för cykelparkering.

Tidplan

 • Byggnation startade sommaren 2020.
 • Idrottshallen stod klar 2021.
 • Skolan stod klar hösten 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybyggnad av skola.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem har byggt:

Karlstads kommun med Peab som entreprenör.

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2023-09-15

28 September 2023