Genrebild för nyhetslista på karlstad.se, 1000 x 563 px, dvs format 1 : 1, 77

Färjestad – nya bostäder längs Färjestadsvägen

Färjestadbostäder AB har fått bygglov för att bygga två flerbostadshus på Färjestad med totalt 37 lägenheter.

Vad innebär detaljplanen?

Husen är olika höga där ett punkthus får fem våningar och en indragen takvåning medan ett lamellhus blir tre våningar med en indragen takvåning.

Lägenheterna kommer till största delen bestå av två rum och kök men det kommer att finnas lägenheter med tre, fyra och fem rum och kök också.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 14 december 2017 till 19 januari 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning från 27 mars till 24 april 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta planen 20 juni 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2018.
  • Färjestadbostäder AB fick bygglov 17 april 2019

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Koltrasten 23 med flera

Vem äger marken:

Färjestadbostäder AB
Stiftelsen Karlstadshus
Karlstads kommun

Vem bygger:

Färjestadbostäder AB

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024