Del av kvarteret Thor
Del av kvarteret Thor

Herrhagen - bostäder i kvarteret Thor

Inom kvarteret Thor på norra Herrhagen finns nu möjligheten att ersätta en befintlig byggnad med lägenheter i ett nytt flerbostadshus i fyra, tre och två våningar. Huset ska byggas med en fasad i trä och med sedumtak. Parkering byggs under mark så att taket utgör gårdsyta för de boende.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Thor som vann laga kraft 13 oktober 2016.

Vem äger marken:

K/B Thor 4 Fastigheter

Vem bygger:

Wermlands Invest AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024