Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Del av kvarteret Thor
Del av kvarteret Thor

Del av kvarteret Thor

Herrhagen - bostäder i kvarteret Thor

Inom kvarteret Thor på norra Herrhagen finns nu möjligheten att ersätta en befintlig byggnad med lägenheter i ett nytt flerbostadshus i fyra, tre och två våningar. Huset ska byggas med en fasad i trä och med sedumtak. Parkering byggs under mark så att taket utgör gårdsyta för de boende.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Thor som vann laga kraft 13 oktober 2016.

Vem äger marken:

K/B Thor 4 Fastigheter

Vem bygger:

Wermlands Invest AB

Kommunens kontaktperson:

Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?