En exteriörbild av en idrottshall. På hallens väg står det Ilandahallen och en röd matta är utrullad framför en entré
Ilandahallen.

Ilanda - ny idrottshall

Kommunen har byggt en ny idrottshall, Ilandahallen, vid Ilandavägen mitt emot Ilandaskolan inom Ilanda. Hallen stod klar våren 2023.

Om projektet

Ilandahallen är en renodlad fullstor idrottshall för idrott, särskilt anpassad för handboll, innebandy och fotboll. Hallen kan bokas av föreningar och Karlstadsbor och används till skolans idrottsundervisning. I hallen finns en läktare med plats för omkring 175 personer.

Huset är byggt med takstolar av trä och liggande träpanel. Takets lågdelar är klädda med sedum.

Parkering och anslutning till buss

I anslutning till hallen finns en nybyggd parkering med 35 platser. Vid större arrangemang finns det möjlighet att använda Ilandaskolans parkering. En helt ny gång- och cykelväg kopplar samman hallen med närmsta busshållplats.

Karta med idrottshallens placering markerat i rött.

Bilden visar idrottshallens placering.

Tidplan

  • Byggnationen startade hösten 2021 men fick avbrytas på grund av att entreprenören gick i konkurs.
  • Byggnationen startade upp på nytt i juni 2022 med ny entreprenör.
  • Idrottshallen stod klar våren 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Idrottshall

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun med Kvarnverket som entreprenör.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024