Rödklöverns förskola
Rödklöverns förskola blev klar i augusti 2021.

Jakobsberg - förskolan Rödklövern

Jakobsbergs första förskola, Rödklövern, står klar i den nya stadsdelen. Den nya förskolan ligger intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. Förskolan blev klar sommaren 2021.

Om projektet

Förskolan ligger i anslutning till Jakobsbergsskogen och består av två flyglar i två plan med ett stort tillagningskök. I den västra flygeln finns två avdelningar för yngre barn med fin kontakt mot gården. I den uppglasade länken mellan västra och östra flygeln ligger en matsal där två avdelningar kan äta samtidigt. På det övre planet ligger tre avdelningar för lite äldre barn, personalutrymmen och ett torg med en sittgradäng.

Förskolebyggnaden med skog i bakgrunden

Byggd av värmländsk skog

Större delen av förskolan Rödklövern består av trä som kommer från värmländska och mellansvenska skogar. Träd som togs ned i samband med etableringen av skolan har återanvänts, bland annat som delar av utemiljön.

Lekplats inspirerad av naturen

Gården har många platsbyggda lösningar av naturmaterial. Klassiska gungställningar och trehjulingsstall har ersatts av mer konkurrensfri lekmiljö som ska stimulera barnens kreativitet, könsblandad lek och mindre konfliktskapande situationer. Tanken är också att barnen som går på förskolan ska att göra många utflykter till Jakobsbergsskogen.

Foto av förskolebyggnaden med lekplats i förgrunden.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem har byggt:

Karlstads kommun

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

17 Juni 2024