Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygbild som visar placering av kommande småbåtshamn
Här ska småbåtshamnen byggas. Bild: Blom

Här ska småbåtshamnen byggas. Bild: Blom

Kanikenäset - småbåtshamn med 108 båtplatser

Magnolia Produktion AB har ansökt om bygglov för att anlägga 108 båtplatser nere vid varvsområdet, i anslutning till de nya bostäderna. Båtplatserna kommer alltså att ligga i anslutning till den befintliga småbåtshamnen. Kommunen beviljade bygglovet 18 april 2018.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av småbåtshamn

Vem äger marken:

Varvet 2 bostäder AB, Karlstads kommun

Vem bygger:

Magnolia Produktion AB

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?