Flygbild som visar placering av kommande småbåtshamn
Här ska småbåtshamnen byggas. Bild: Blom

Kanikenäset - småbåtshamn med 108 båtplatser

Magnolia Produktion AB har ansökt om bygglov för att anlägga 108 båtplatser nere vid varvsområdet, i anslutning till de nya bostäderna. Båtplatserna kommer alltså att ligga i anslutning till den befintliga småbåtshamnen. Kommunen beviljade bygglovet 18 april 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av småbåtshamn

Vem äger marken:

Varvet 2 bostäder AB, Karlstads kommun

Vem bygger:

Magnolia Produktion AB

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024