Flygbild som visar placering av kommande småbåtshamn
Här ska småbåtshamnen byggas. Bild: Blom

Kanikenäset - småbåtshamn med 108 båtplatser

Magnolia Produktion AB har ansökt om bygglov för att anlägga 108 båtplatser nere vid varvsområdet, i anslutning till de nya bostäderna. Båtplatserna kommer alltså att ligga i anslutning till den befintliga småbåtshamnen. Kommunen beviljade bygglovet 18 april 2018.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av småbåtshamn

Vem äger marken:

Varvet 2 bostäder AB, Karlstads kommun

Vem bygger:

Magnolia Produktion AB

Sidan uppdaterad: 2023-04-27

28 September 2023