Arkitektskiss som visar hur Fanfaren kan se ut.
Tidig skiss på hur området skulle kunna se ut. Bild: Mondo arkitekter.

Klara – kontor i fem våningar

Här ska det kunna byggas kontor med i huvudsak fem våningar på fastigheten Fanfaren 1, mellan NWT-huset och E18. Byggnaderna ska bilda en båge mot E18.

Vad innebär detaljplanen?

En detaljplan har arbetats fram som ger möjlighet att bygga kontor med kompletterande servicefunktioner och hotell. Dessutom ges möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck i två plan mellan järnvägen och Gustav Anders gata. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 22 september - 27 oktober 2014.
  • Planförslaget var utställt för granskning 25 november - 22 december 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Planen vann laga kraft 4 juni 2018.
  • Bygglov för kontor med livsmedelsbutik i bottenplan beviljades 20 juni 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Kv Fanfaren med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Max fastigheter AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

29 Februari 2024