Arkitetktskiss från bygglovet för nytt lägenhetshus på Kronkursen 1 på Kronoparken
Så här ska den nya påbyggnaden se ut (hus A). Bild: Rathsman arkitektkontor AB.

Kronoparken - 74 nya lägenheter

Det befintliga tvåvåningshuset ska byggas på med ytterligare fyra våningar som ska innehålla totalt 74 lägenheter fördelat på 45 stycken ettor och 29 stycken tvåor. Den befintliga restaurangen i bottenplan ska få en ny uteservering med nytt skärmtak.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projeket

Carlzon Invest Kronkursen AB har ansökt om bygglov för att bygga på befintlig byggnad med nya bostadsvåningar i Kronoparkens centrum.

Tidplan

  • Kommunen beviljade bygglovet 18 april 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av bostäder

Vem äger marken:

Carlzon Invest Kronkursen AB

Vem bygger:

Carlzon Invest Kronkursen AB

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

28 September 2023