Aktivitetshus Kronoparken

Kronoparken - aktivitetshuset Kronoteket

Ett helt nytt aktivitetshus för flera olika verksamheter ska byggas i Kronoparkens centrum. Huset stod klart i slutet av 2020.

Om projektet

Huset som ska byggas blir en kvadratisk enplansbyggnad. För att göra byggnaden mer visuellt tilltalande har byggnadshöjden varierats genom att takytan lutar från nordväst till sydost. Ytterväggarna lutar utåt åt tre sidor och ger byggnaden en unik karaktär i området.

Det blir en byggnad i mycket trä. Ytterväggstomme av korslimmat trä och träfasad av spontad limträpanel. Takbalkar av trä med pelare i stål. Konstruktionen ska klara av en eventuell framtida påbyggnad med sju våningar på östra halvan av byggnaden.

Byggnaden ska byggas i linje med kraven som ställs för Miljöbyggnad Silver. En stor solcellsanläggning planeras på taket, som ska framställa el till omkring 20 % av husets årliga elförbrukning.

Grusplanen norr om fastigheten blir kvar och kompletteras för att bli en trevlig utemiljö tillsammans med tallskogsridån mot Signalhornsgatan.

Flera verksamheter under samma tak

Det är kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för bibliotek och fritid som kommer att husera i huset när det är klart. Det nya huset ska bli ett hus för fritid, kultur, lek och med lärandet i fokus. Huset ska rymma bland annat bibliotek, fritidsgård, samlingssal och musikstudio.

Tidplan

Byggnationen startade i maj 2019 och huset stod klart i slutet av 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024