Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Kronjuvelen 1 m fl
Blid från BlomWeb Viewer.

Blid från BlomWeb Viewer.

Kronoparken - utveckling av centrum

Utveckling av Kronoparkens centrum med bostäder och verksamheter.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Fastigheten Kronjuvelen 1 har ett attraktivt läge för bostäder med god tillgång till service och kommunikationer. En om- och påbyggnad skulle innebära en påtaglig förändring av stadsbilden i centrum. Antal våningar och utformning på byggnaden bör studeras vidare i planarbetet. En solstudie behöver göras för att titta på hur byggnaden påverkar omkringliggande bebyggelse.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Kronjuvelen 1

Vem äger marken:

CIAB och Karlstads kommun

Vem bygger:

CIAB

Kommunens kontaktpersoner:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?