Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Arkitektbild av planerade bostadshus på Campus. Gråa byggnader med stora fönsterpartier.
Så här kommer de nya husen se ut. Bild: Arklab Stockholm.

Så här kommer de nya husen se ut. Bild: Arklab Stockholm.

Kronoparken - 160 lägenheter

I den norra delen av stadsdelen Kronoparken finns en färdig detaljplan från 1994. Planområdet är delvis bebyggt men en del byggrätter återstår. Det ska byggas ytterligare 160 lägenheter.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär projektet?

Fysikern Fastigheter AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus med sammanlagt 160 lägenheter på fastigheten Triangeln 1, vid Kvintettgatan på Kronoparken. Husen kommer att få en ljus putsad fasad med välvda fönster. Kommunen beviljade bygglovet 14 februari 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av bostäder

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Kronoparkens Hyresbostäder ab

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?