Arkitektbild av planerade bostadshus på Campus. Gråa byggnader med stora fönsterpartier.
Så här kommer de nya husen se ut. Bild: Arklab Stockholm.

Kronoparken - 160 lägenheter

I den norra delen av stadsdelen Kronoparken finns en färdig detaljplan från 1994. Planområdet är delvis bebyggt men en del byggrätter återstår. Det ska byggas ytterligare 160 lägenheter.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär projektet?

Fysikern Fastigheter AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus med sammanlagt 160 lägenheter på fastigheten Triangeln 1, vid Kvintettgatan på Kronoparken. Husen kommer att få en ljus putsad fasad med välvda fönster. Kommunen beviljade bygglovet 14 februari 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av bostäder

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Kronoparkens Hyresbostäder ab

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2023-06-15

28 September 2023