Kronjuvelen 1 m fl
Blid från BlomWeb Viewer.

Kronoparken - utveckling av centrum

Utveckling av Kronoparkens centrum med bostäder och verksamheter.

Vad innebär planförslaget?

Fastigheten Kronjuvelen 1 har ett attraktivt läge för bostäder med god tillgång till service och kommunikationer. En om- och påbyggnad skulle innebära en påtaglig förändring av stadsbilden i centrum. Antal våningar och utformning på byggnaden bör studeras vidare i planarbetet. En solstudie behöver göras för att titta på hur byggnaden påverkar omkringliggande bebyggelse.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Kronjuvelen 1

Vem äger marken:

CIAB och Karlstads kommun

Vem bygger:

CIAB

Kommunens kontaktpersoner:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

30 Maj 2024