Detaljplan för Kvarnbergsskolan

Kvarnberget - om- och nybyggnad av skola och idrottshall

För att möta det växande elevantalet i Karlstads centrala delar har Karlstads kommun byggt om och till Kvarnbergsskolan. Den nya skolan stod klar sommaren 2020.

Om projektet

Förutom nya fräscha lokaler för 400 elever och 30 personal innebär om- och tillbyggnaden en ny idrottshall samt en helt ny skolmiljö. Skolgården har fått en annan utformning med mer grönska, växtlighet och naturliga inslag. Det är en ny och modern skola med en inspirerande utemiljö. En ny trafiklösning har förbättrat flödet till- och från skolan samt ökat säkerheten och tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.

Verksamheten flyttar

För att kunna bygga den nya skolan har kommunen behövt göra en förändring i detaljplanen. Under hela byggtiden var hela Kvarnbergsskolans verksamhet i nyrenoverade lokaler på Skogsbackeskolan på Rud. Genom att flytta verksamheten från Kvarnberget till Skogsbackeskolan kortades produktionstiden ner jämfört med om verksamheten hade varit kvar i angränsande lokaler.

Tidplan

Byggstart sommaren 2018. Klart sommaren 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Höjden 6 och del av Kvarnberget 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktperson:

Korosh Akbarzadeh, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024