Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Lamberget - sporthall/aktivitetscenter

Släggan Fastigheter i Värmland AB har ansökt om bygglov för att bygga en sporthall/aktivitetscenter på Lambergets industriområde. Företaget vill bygga en sporthall i form av ett aktivitetscenter med padel och aktivitetsgym/trampolinpark.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Tidplan

17 april 2019 beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov. Tidplanen för byggnationen hanteras av fastighetsägaren.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Släggan Fastigheter i Värmland AB

Vem bygger:

Släggan Fastigheter i Värmland AB

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?