Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Stockbord och vägvisare vid vandringsled
Stig genom Molkomsmossen innan tillgänglighetsanpassning.

Stig genom Molkomsmossen innan tillgänglighetsanpassning.

Molkom - tillgänglighetsanpassning av vandringsled

De första 586 metrarna av den totalt 1,3 kilometer långa leden ska bland annat få bredare stigar, fem broar och underlag som är lättframkomligt för rullstolar och andra hjälpmedel.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Ska passa alla

Tillgänglighetsanpassningarna av Molkomsmossens första 586 meter handlar om att göra stigen två meter bred, underlaget ska bestå av stenmjöl och jämnas till så att det inte blir för branta lutningar.

Fem broar ska bytas ut så att de blir 1,5 meter breda och har avkörningsskydd. Det kommer även finnas fler platser för att stanna och vila. Alla informationstavlor ska också tillgänglighetsanpassas så att de kan läsas av personer med synsvårigheter.

Om resultatet blir bra kan även resten av leden tillgänglighetsanpassas längre fram.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Tillgänglighetsanpassning

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Kristine Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?