Norrstrands förskola byggnad
Norrstrands förskola

Norrstrand - tillbyggnad av förskola

Norrstrands förskola har blivit större. En ny förskolebyggnad i två plan byggdes och stod klar 2020. De befintliga lokalerna byggdes om under projektet.

Om projektet

De befintliga byggnaderna kunde behållas och renoveras när Norrstrands förskola utökades 2020. Gården kompletterades med en helt ny byggnad i två plan, för att möte det ökade behovet av förskoleplatser. I och med den nya byggnaden har Norrstrands förskola fördubblat sin kapacitet och gått från fyra till åtta avdelningar.

Det nya huset är byggt i massiv trä och inrymmer fyra avdelningar och ett mottagningskök.

Om byggnaden

Det nya huset är byggt i massiv trä och inrymmer fyra avdelningar och ett mottagningskök. Byggnaden har ett fint ljusinsläpp från många fönster av olika storlek. Huset är byggt utan baksidor för att skapa transparens och öppenhet, vilket är viktigt för tryggheten när vi bygger förskolor och skolor. I anslutning till huset ligger Norrstrandparken med sina gröna öppna ytor.

Under projektet tog man även ett helhetsgrepp om utemiljön och arbetade om den. En del av Norrstrandsparken har använts för att utöka storleken på gården. Gården används som förskolegård under dagtid, men under kvällar och helger får även allmänheten använda den.

Ombyggnad

De befintliga äldre byggnaderna har fått ny planlösning för att skapa smidigare lösningar för förskoleverksamheten. Ändringarna innebär bland annat rymligare kapprum och ett nytt gemensamt kök. Båda husen har fått nya ingångar från ett och samma håll och groventréerna har byggts ut.

Tidplan

  • Byggnationen startade 2019.
  • Klar hösten 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Norrstrands förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Charlotte Stenberg, projektledare

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024