Illustrationsbild på nya byggnaden.
Skiss över Orrholmens nya förskola. Bild: Sweco

Orrholmen - ny förskola planeras

En ny förskola planeras på Orrholmen, på den tomt där Orrholmens förskola ligger idag. Den gamla förskolan ska rivas och ersättas av en ny modern förskola som utökas med två avdelningar.

Om projektet

I takt med att staden förtätas och växer väljer allt fler barnfamiljer att bo centralt vilket medför ett ökat behov av centrumnära förskoleplatser. Orrholmens befintliga förskola består idag av sju avdelningar och har behov av större lokaler. Den befintliga byggnaden i ett plan är i dåligt skick. Därför ska den rivas och en helt ny byggnad i två plan ska byggas på platsen. Förskoleverksamheten kommer att flyttas till ersättningslokaler under byggtiden.

Åtta avdelningar och mottagningskök

Den nya förskolan kommer att innehålla åtta avdelningar och ett mottagningskök. Byggnadens totala yta blir omkring 1650 kvadratmeter. Byggnaden ska uppföras i två våningsplan och förses med en träpanel. Trä kommer att användas i stora delar av konstruktion och ytterpanel. Förskolan får en kreativ och naturinspirerad utemiljö indelad i olika lekzoner. Inspiration till arkitektur och utemiljön kommer från vatten och sjönära liv. Huset kommer förses med solceller på tak.

Tidplan

  • Byggstart våren 2022.
  • Om allt går som planerat beräknas förskolan stå klar hösten 2023.

Aktuellt

Byggnation är i full gång. Under september-oktober 2023 kan arbete pågå fram till kl. 19.00 på arbetsplatsen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktperson:

Julia Alsterbo, projektledare

Taggar för sidan

Förskola
Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024