Flygvy med skiss på förlsaget till nya Orrholmsskolan
Planområde för Orrholmsskolan

Orrholmen - ny skola och idrottshall

En ny skola för 640 elever och ny idrottshall ska byggas för att möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Orrholmen och Viken.

Om projektet

Karlstad växer och behovet av förskole- och grundskoleplatser i centrala Karlstad ökar. Orrholmsskolan ska rivas för att ge plats åt en större och mer modern skola för cirka 640 elever och en ny fristående idrottshall ska byggas intill skolan.

Tre våningar som ska smälta in i omgivningen

Den nya skolan kommer att byggas i tre våningsplan och arkitekturen är framtagen för att smälta in i områdets övriga bebyggelse med en ljus tegelfasad. Det blir en sammanhängande utemiljö och skolgård mot den östra sidan mot vattnet i Tullholmsviken. Kapaciteten ökar från 150 elever till omkring 640 elever. Den nya skolan får ett helt nytt tillagningskök för 1000 portioner.

Det blir en ljus tegelfasad med plåtdetaljer och mot vattnet blir det fasad av målad betong i ljus kulör. Det skyddsrum som fanns i den befintliga skolan bevaras i den nya.

Illustration om nya Orrholmsskolan

Bilden visar hur nya Orrholmsskolan kommer att se ut. Bild: Sweco.

Ny fullstor idrottshall

Den nya idrottshallen blir fullstor och kommer att placeras vid Orrholmens IP. Utformningen blir en standardhall liknande de hallar som byggts i kommunen de senaste åren. Kvällar och helger kan hallen användas av föreningslivet. En anslutande väg till hallen kommer att byggas.

Här kan du följa projektet i realtid via webbkamera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

  • Byggstart september/oktober 2022.
  • Beräknas stå klar hösten 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Skola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Byggdialog.

Kommunens kontaktperson:

Mikael Jansson, projektledare

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Byggprojekt
Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024