Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Karta järnvägssträcka Oslo-Stockholm
Karta järnvägssträcka Oslo-Stockholm

Karta järnvägssträcka Oslo-Stockholm

Snabbare tågresor mellan Oslo och Stockholm - via Karlstad

Goda kommunikationer ger ett bättre liv i solstaden och Karlstad finns mitt i stråket Oslo–Stockholm, ett läge som vi vill nyttja. Målet är att skapa en järnvägsförbindelse som tar mindre än tre timmar mellan Oslo och Stockholm samt 34 minuter mellan Karlstad och Örebro.

Tåg Oslo–Stockholm på under tre timmar

En satsning på bättre järnvägsförbindelse skulle innebära att en resa mellan Oslo och Stockholm skulle ta strax under tre timmar, till skillnad från dagens fem. Dessutom skulle städer och regioner längs sträckan få betydligt kortare restid mellan varandra. En resa mellan Karlstad och Örebro skulle ta drygt en halvtimme och Karlstad–Västerås skulle ta drygt en timme.

Nya möjligheter för arbete och boende

Längs stråket bor omkring 3,4 miljoner människor som skulle få helt nya möjligheter att exempelvis arbetspendla, studera eller enklare besöka familj och göra utflykter. För Karlstad, som ligger mitt emellan de två huvudstäderna, skulle de nya restiderna öppna för en helt ny arbetsregion med exempelvis Örebro.

Miljövänligt alternativ

Om restiderna kortas betydligt så kommer fler att välja att åka tåg vilket kommer att få positiva effekter på klimatet. Särskilt om fler väljer att ta tåget istället för att flyga mellan Oslo och Stockholm.

Läs mer om Oslo–Stockholm 2.55

För att förslaget ska bli verklighet krävs en upprustning av befintlig järnväg och två nya länkar, mellan Arvika och Oslo och mellan Kristinehamn och Örebro. Karlstads kommun har tillsammans med flera kommuner och regioner utmed sträckan Oslo–Stockholm bildat bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som driver och samordnar arbetet med snabbare tågtrafik.

Du kan läsa mer om förslaget på www.oslo-sthlm.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Kommunens kontaktperson:

Stefan Eriksson, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?