Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Örsholmen - Östra förbindelsen

Genom att skapa en ny förbindelse med anslutning från Hammaröleden österut via Örsholmen och anslutning till Välsviksleden kan vi skapa bättre förbindelser och binda samman stadsdelar med de centrala delarna av Karlstad.

Vad innebär planförslaget?

Målet är att Karlstad ska växa och det finns goda möjligheter genom att utveckla redan etablerade områden i stan, exempelvis området kring Lambergstjärn. Genom att flytta genomfartstrafiken ökar möjligheten att bygga en sammanhängande och tillgänglig stadsdel som vävs samman med de centrala delarna av stan.

Planen är att skapa en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service där stadens form och liv samverkar. Lambergets främsta kvaliteter är det centrala läget i kombination med närheten till vatten och grönområden. En Östra förbindelse med anslutning från Hammaröleden förbättrar framkomligheten för trafik mellan E18 och Hammarö kommun.

På Örsholmen planeras också för att bygga en ny bro över till Lamberget. Läs mer om den nya bron här.

Status

En östra förbindelse är än så länge bara på planeringsstadiet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny förbindelse österut från Hammaröleden

Sidan uppdaterad: 2023-05-04

28 September 2023