Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Kartbild med placeringen för planen inringad.
Översiktsbild över planområdet.

Översiktsbild över planområdet.

Romstad - nya bostäder

Ägaren vill pröva möjligheten till om- och påbyggnad för att möjliggöra bostäder i fyra våningar. Förslaget innebär ett tillskott på cirka 15 lägenheter.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Tvätten 1

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-01

Hittade du rätt information på sidan?