Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Gamla trikåfabrinken på Romstad
Kommunen ska undersöka om det är lämpligt att ha bostäder i den gamla trikåfabriken.

Kommunen ska undersöka om det är lämpligt att ha bostäder i den gamla trikåfabriken.

Romstad – bostäder och kontor i gamla trikåfabriken

Byggnaden från 1923 har tidigare använts som trikåfabrik. Enligt detaljplanen får det vara småindustri med viss handel men används idag som kontor. Nu ska kommunen undersöka om det är lämpligt att ha boende och kontor här istället.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Arbete med att ta fram en ny detaljplan för den här platsen påbörjades redan 2011 och ett förslag var ute på samråd 2013. Nu tar kommunen ett nytt tag i frågan.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Tvätten 3

Vem äger marken:

Newtor Property Group

Vem bygger:

Newtor Property Group

Kommunens kontaktpersoner:

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-01

Hittade du rätt information på sidan?