Varför moské i Karlstad?

På Karlstads kommun får vi en del frågor om vi tycker att det är lämpligt att en moské byggs i Karlstad.

Vi har religionsfrihet och alla kyrkliga lokaler är tillåtna

I Sverige har vi religionsfrihet och Karlstad är en stad för alla, där det ska vara möjligt att utöva vilken religion man vill, fritt uttrycka sina åsikter och samtidigt känna sig välkommen och inkluderad. Det är viktigt för Karlstad att vi har mångfald.

Det har funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men i andra samlingslokaler, så egentligen är det inget nytt fenomen. Det nya är förslaget om en nybyggnation i stadsdelen Rud. Islamiska kulturföreningen har länge arbetat för att få till en annan och bättre lokal. Karlstads kommun hjälper inte föreningen med lokal men tar fram förslag på lämplig mark att bygga på. Så gör vi med alla föreningar som vill bygga en ny lokal.

Islamiska kulturföreningen bekostar moskén

Som kommun bekostar vi inte enskilda föreningars lokaler. Det är den Islamiska kulturföreningen som bekostar moskén. Enligt Islamiska kulturföreningen har de sparat pengar till en samlingslokal under många år och fått bidrag från andra församlingar och privatpersoner i Sverige. De uppskattar byggkostnaden till 13-20 miljoner kronor.

Det är föreningen som bygger moskén

Det är föreningen som bygger moskén inte kommunen. Moskén ska enligt förslaget byggas i värmländsk byggnadstradition. Islamiska kulturföreningen säger att det ska vara en samlingslokal som är öppen för alla, där bönelokalen är en del. Islamiska kulturföreningen har inte föreslagit en moské med minaret och böneutrop.

Vi tar människors oro på allvar

Vi vet att det finns människor som känner oro och det är något som vi tar på allvar. Det gör vi bäst genom dialog och ett öppet samtalsklimat. I Karlstads kommun vill vi ha ett inkluderande förhållningssätt och bedriver ett aktivt arbete för att motverka olika typer av diskriminering. Det är något vi gör varje dag i skolor, på fritidsgårdar och inom socialtjänsten. Vi har även inlett en långsiktig samverkan med trossamfund i Karlstad och berörda samhällsaktörer kring öppenhet, religionsfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Svensk lagstiftning är grunden vi står på. Vi skapar olika arenor för samtal mellan olika grupper för att värna att alla ska känna sig varmt välkomna i Karlstad.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

27 Maj 2024