Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Detaljplan för del av Södra Grava 1:1
Detaljplan för del av Södra Grava 1:1

Detaljplan för del av Södra Grava 1:1

Skåre - 30 nya bostäder

I norra delen av Stodene, Södra Grava, ska det byggas omkring 30 friliggande villor och radhus.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

När området är färdigbyggt kommer det bestå av en blandad bebyggelse med bland annat villor, radhus och flerbostadshus. Marken är privatägd men kommunen ser till att det finns vägar och kommunalt vatten och avlopp i området. De nya husen kommer att nås via kommunala gator från Fruktvägen i söder och till befintligt bostadsområde norrut med en ny gång- och cykelväg.

Bygglov beviljat för 17 kedjehus

Den 14 mars 2018 fick OBOS projektutveckling AB bygglov för att bygga 17 kedjehus fördelade i fem kedjehuslängor på del av området. Bostadshusen kommer att få en fasad av trä med en färgsättning i tre olika kulörer i varierande jordtoner.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bostadsbyggnation och infrastruktur

Vem äger marken:

OBOS Mark AB

Vem bygger:

OBOS

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?