Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Skiss över nya Ilandahallen
Skiss över nya Ilandahallen

Skiss över nya Ilandahallen

Skåre - ny idrottshall

Kommunen bygger en ny idrottshall, Ilandahallen, vid Ilandavägen mitt emot Ilandaskolan i Skåre.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Ilandahallen blir en renodlad fullstor idrottshall för idrott, särskilt anpassad för handboll, innebandy och fotboll. Hallen kommer att kunna bokas av föreningar och Karlstadsbor. Det blir en läktare med plats för omkring 175 personer. Till utformningen kommer hallen att påminna om Hultsbergshallen.

Huset byggs med takstolar av trä och liggande träpanel. Takets lågdelar kläs med sedum.

Parkering och anslutning till buss

I anslutning till hallen byggs en parkering med 35 platser. Vid större arrangemang kommer det att finnas möjligheter att använda Ilandaskolans parkering. En helt ny gång- och cykelväg ska byggas från hallen som ska ansluta till närmsta busshållplats.

Karta med idrottshallens placering markerat i rött.

Bilden visar idrottshallens placering.

Tidplan

 • Byggnationen startade hösten 2021 men fick avbrytas på grund av att entreprenören gick i konkurs.
 • Byggnationen startade upp på nytt i juni 2022 med ny entreprenör.
 • Idrottshallen stod klar våren 2023.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Idrottshall

Vem äger marken:

Daniel Carlsson, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Vem bygger:

Kvarnverket bygger åt Karlstads kommun.

Kommunens kontaktperson:

Daniel Carlsson, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?