Skiss över nya Skattkärrsskolan
Nya Skattkärrsskolan är ritad av Klara arkitekter.

Skattkärr - om- och tillbyggnad av skola

Skattkärrskolan har behov av större lokaler och ska byggas ut, byggas om och renoveras. På så sätt skapar man plats för 525 elever.

Ny byggnad

Ett helt nytt hus ska byggas i två plan som ska sammanlänka två av de befintliga byggnaderna och resultatet blir en stor sammanhängande byggnad med plats för 525 elever. I den nya byggnaden blir det sex nya klassrum, ny huvudentré, plats för två fritids, rektorsexpedition och elevhälsa i markplan.

Moderniserad matsal och storkök

På övervåningen blir det musiksal, pausrum och konferens samt tre av de sex klassrummen. Det blir även ett antal samtalsrum och grupprum. Matsalen renoveras och moderniseras och blir ett helt nytt storkök för fler portioner. Det nya huset kommer att byggas först, så att verksamheten kan flytta in där när den står klar, så att de andra delarna kan renoveras.

Ny utemiljö

I utemiljön bevaras den tidigare strukturen men den uppdateras med nya ytskikt, lekredskap och naturinslag. Det blir två stora klätterlekar och kompisgunga. Närmast huset blir det bänkar och bord. Där paviljongerna står idag blir det en gräsyta. Det kommer att finnas odlingsmöjligheter och lådor med blommande buskar.

Återbrukade naturinslag

En bollplan med staket ska anläggas och det ska byggas två uteklassrum. För att skapa naturinslag i utemiljön är planen att nedsågade träd ska återbrukas och användas till det ändamålet. Intill pulkabacken byggs en gradäng av stockar för sittplatser eller undervisning.

Miljö

Bergvärme installeras som ersätter den gamla uppvärmningen med pelletspanna. All ventilation byts ut och blir mer energieffektiv.

Tidplan

  • Byggstart augusti 2021. Projektet beräknas vara klart november 2023.
  • Byggstart för markarbeten i juni 2021.
  • Inflytt i nya byggnaden preliminärt december 2022.
  • Ombyggnad matsal och befintliga byggnader i etapper under 2022-2023.
  • Färdigt projekt hösten 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Taggar för sidan

Byggprojekt
Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

15 Juli 2024