Planområde Skattkärrs centrum
Planområde, bild från Blom.

Skattkärr - upprustning och utveckling av centrum

Kommunen vill rusta upp parken i Skattkärrs centrum och utveckla centrummiljön. I en ny detaljplan föreslår kommunen att 35-40 nya bostäder ska kunna byggas i centrum och att butiken i centrum får möjlighet att bygga ut.

Vad innebär detaljplanen?

Centrumpark

Kommunen har redan börjat rusta upp parken i Skattkärrs centrum för att skapa en mötesplats för alla med olika aktiviteter. I den nya detaljplanen föreslår kommunen även en ny entré till parken med ett gångstråk från Skattkärrsvägen..

Bostäder

Kommunen föreslår att två nya flerbostadshus på högst fem våningar får byggas norr om butiken i Skattkärrs centrum. Det innebär totalt 35-40 nya lägenheter och enligt förslaget ska en ny gata byggas till de nya husen.

Handel

Den befintliga butiken i Skattkärrs centrum ska få bygga ut på gaveln mot väster. Kommunen föreslår också att ett av de två flerbostadshusen även får ha handel i bottenvåningen där entrén ska vända mot Skattkärrsvägen.

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd den 29 juni till 31 augusti 2016
  • Planen var utställd för granskning under tiden 9 maj - 30 maj 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2017.
  • Planen vann laga kraft den 17 november 2017.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skattkärrs centrum

Vem äger marken:

Karlstads kommun och Konsum Värmland Fastighet AB

Vem bygger:

Karlstad kommun (park), ej anvisat (bostäder och handel)

Kommunens kontaktpersoner:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024