Duvkullans förskola i rött tegel.
Duvkullans förskola

Sommaro - Duvkullans förskola

Duvkullans förskola ligger där Vitsippans förskola på Sommarro låg tidigare. Den befintliga gamla byggnaden har renoverats och en helt ny huskropp har byggts till.

Vad innebär projektet?

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen Duvkullan 2 som många år hyrts som förskolelokal av barn- och ungdomsförvaltningen. Byggnaden ligger intill den nya stadsdelen Jakobsberg som väntas växa fram under de kommande åren vilket ger ett ökat behov av förskoleplatser i området. Den nya förskolan har fått namnet Duvkullan.

En utökning med fyra avdelningar

Fastigheten har byggts ut för att rymma ytterligare fyra avdelningar. I samband med det byggdes den befintliga byggnaden om och anpassades efter dagens behov. Den äldre delen av fastigheten är med i kommunens kulturmiljöprogram där den är utpekad som särskilt värdefull. Utformningen av tillbyggnaden har därför tagits fram i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Tillbyggnad i två plan

Den nya tillbyggnaden är omkring 800 kvadratmeter i två plan samt en mindre tillbyggnad för kök. Den större tillbyggnaden har kapacitet för fyra avdelningar med tillhörande biutrymmen och kapprum. Tillbyggnaden är sammankopplad med det gamla huset genom en glasgång i markplan. I den gamla delen har planlösningen till stor del bevarats för att göra så lite ingrepp som möjligt i den befintliga miljön. Ny ventilation och ny el har installerats och byggnaden har tillgänglighetsanpassats.

Tidplan

  • Byggstart sensommaren 2020.
  • Klar hösten 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Om- och tillbyggnad

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024