Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Stockfallet - 39 BoKlok-lägenheter

BoKlok Housing AB har ansökt om bygglov för sex stycken parhus och sex stycken radhuskroppar med tillhörande förråd och parkeringar på Stockfallet.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Totalt rör det sig om 39 lägenheter. Både parhusen och radhusen kommer att innehålla lika stora lägenheter med en boyta på 116,9 kvadratmeter för varje lägenhet.

Parhusen innehåller totalt 12 lika stora lägenheter och kommer att uppföras med tegelröda pannor och fasader i vit panel.

Radhusen innehåller totalt 27 lika stora lägenheter och kommer att uppföras med svart takpapp och fasader i mörkgrått med vita indragna delar.

Tidplan

17 oktober 2018 beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov. Tidplanen för byggnationen hanteras av fastighetsägaren.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Privat byggnation

Vem äger marken:

BoKlok AB

Vem bygger:

BoKlok AB

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?