Stockfallets skola
Bilden är en illustration av hur Stockfallets skola skulle kunna se ut. Bild: Sweco.

Stockfallet - ny skola och idrottshall

Nu bygger vi en ny skola och idrottshall på del av fastigheten Stockfallet 1:1.

Skola för 475 elever

Stockfallet och området kring Edsgatan är populärt bland familjer och den nya skolan, som är placerad öster om Stormyrsvägen, ska möta behovet av grundskoleplatser i området.

Den nya skolan ska rymma 475 elever, F-6. Från början var planen att skolan skulle byggas för 350 elever, men på grund av den höga exploateringstakten på Stockfallet behövde prognosen göras om och kapaciteten utökas. Utökningen kunde lösas genom att man la till en våning på en tredjedel av byggnaden.

Intill skolan byggs en fristående fullstor idrottshall som på kvällar och helger ska vara till för cheerleading och truppgymnastik. Efter önskemål som kom in under samrådet ska det byggas en yta för spontanidrott norr om skolan. Ett nytt cykelstråk håller på att byggas på grönytan väster om Stormyrsvägen.

Placering

Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och geografiskt bra i förhållande till befintliga bostadsbebyggelsen och pågående stadsutvecklingar inom norra Stockfallet och Edsgatan.

Byggnaden

Skolbyggnaden kommer att bestå av tre sammanlänkade husdelar - två som byggs i två plan en tredje husdel i tre plan. Entréer och lärosalar placeras i de två yttersta husdelarna med kök och matsal som en central punkt i mittersta husdelen. Eleventréerna är vända mot skolgården, skolans innergård.

Illustrationsbild av skolans byggnader

Idrottshallen

Idrottshallen ska vara till för skolan på dagtid på vardagar och för cheerleading och truppgymnastik under kvällar och helger. Hallen får spelyta på 20*40 meter och en fri takhöjd på tio meter för att möta kraven för cheerleading och truppgymnastik. Läktare ska byggas med plats för omkring 150 åskådare.

Skolgården

Kullen kommer att vara den centrala delen av tomten. Så många träd som möjligt kommer att sparas, dels för att skapa skugga och för att bibehålla skogskaraktären. Lekytorna kommer att utföras med mycket naturmaterial för att passa in i skogsmiljön.

Miljö

Fasaden på idrottshallens lågdel är byggd av återbrukat tegel. Del ett och tre är byggda med nytillverkat tegel med en lägre klimatpåverkan. Delar av skolans stål- och betongkonstruktion är utbytt till limträ. Projektet har använt klimatsmart betong i platta och bjälklag. På taket på idrottshallen blir det solceller.

Tidplan

Byggnationen startade i slutet av 2021. Under hösten 2022 beslutades att skolan ska byggas på med en våning. Idrottshall och skola beräknas stå klara i december 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Stockfallet 1:1, Stockfallets skola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Camilla Jansson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Byggprojekt
Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024