Stockfallet nordost ladugårdsbyggnad
Översiktsbild över planområdet.

Stockfallet nordost - möjliggöra för bostäder

Detta område är en etapp i utbyggnaden av Norra Stockfallet. Med den nya detaljplanen kunde en gammal ladugård (Edsgatans gård) omvandlas till 18 lägenheter. Runtomkring har radhus och villor börjat byggas.

Vad innebär detaljplanen?

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för del av Stockfallet 1:1 samt Edsgatan 2:1 med flera väster och söder om Edsgatans gård. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och väg mot framtida bostadskvarter.

Planen syftar även till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön, inklusive ladugårdsbyggnaden med tillhörande förråd och stenmur. Planen gör det även möjligt att bygga en skola/förskola alternativt fritidslokaler.

Flygbild över området

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Fastighets AB Edsgatevägen 2:1, Trivselhus

Vem bygger:

Fastighets AB Edsgatan 2:1, Trivselhus AB

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024