Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Arkitektsskiss av KBABs planerade hus på Sundsta
Arkitektskiss av KBABs planerade hus på Sundsta.

Arkitektskiss av KBABs planerade hus på Sundsta.

Sundsta - 31 nya lägenheter längs Brogatan

Efter att sprickor uppstått i fasaden på Brogatan 3-5 på Sundsta när grannhuset revs, tog KBAB:s styrelse ett investeringsbeslut att bygga nytt på samma tomt.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Enligt det förslag som KBAB tagit fram kommer det gamla huset rivas och ersättas med ett nytt på samma yta. Trots att huset inte kommer att ta upp mer plats på marken och bara bli marginellt högre har byggnaden en helt ny planlösning som rymmer fler lägenheter. Antalet lägenheter kommer öka från 19 till 31.

Tidplan

KBAB fick bygglov för det nya huset 17 oktober 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av bostäder

Vem äger marken:

Karlstads bostads AB

Vem bygger:

Karlstads bostads AB

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?