Utsidan av Sundsta Älvkullegymnasiet sett från gräset.
Utsidan av Sundsta Älvkullegymnasiet sett från gräset.

Sundsta-Älvkullegymnasiet - om- och tillbyggnad

I september 2017 tog Karlstads kommun det första påltaget som symbolisk start för bygget av nya Sundsta- Älvkullegymnasiet. I augusti 2021 blev den stora, moderna och flexibla gymnasieskola äntligen klar.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Sundsta- Älvkullegymnasiet är en av Sveriges största och modernaste gymnasieskolor. Projektet startade hösten 2017 och skolan stod klar i augusti 2021. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter.

Den nya skolan blev hus med campuskänsla, ett studielandskap med lärandefokus där lärare och skolledare finns nära eleverna. Byggnaden erbjuder många öppna ytor och torg för personliga möten och rum i olika storlek för att möta framtidens behov. Skolan har plats för 2000 elever och 250 lärare och personal.

Cederträ och sedum

Fasaden täcks av mörkt tegel med inslag av cederträ. Yttertaket på det sociala stråket, som binder ihop de nya och gamla delarna, är klädda med sedumväxter. Huset är byggt enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, som ställer krav på energiförbrukning, inomhusmiljö och material.

Budget

Projektet hade en budget på 456 miljoner kronor och är en av kommunens största investeringar någonsin. Entreprenören som byggt nya Sundsta- Älvkullegymnasiet är Skanska.

Bilder från skolan

Bild på socials stråket lite snett ovanifrån så man ser runda lampor, stolar och bord och gröna växter.

Sociala stråket.

böcker i hylla

Biblioteket

Bänkar och pallar med skåp i rosa och svar i bakgrunden.

Gemensamma ytor.

Tidplan

 • Byggnationen startade 12 september 2017.
 • Projektet blev klart och invigdes i augusti 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av ny gymnasieskola

Gällande detaljplan

Detaljplan för del av fastigheten Orion 1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem har byggt:

Karlstads kommun, huvudentreprenör Skanska

Taggar för sidan

Byggprojekt
Gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2023-09-15

28 September 2023