Skiss tänkt vy över resecentrum från en ny bro
Skiss över det planerade spårområdet inne på Karlstads centralstation, sett från den planerade gångbron Trädgårdslänken. Skiss: White arkitekter.

Karlstad C - nya spår, tåglägen och perronger

Karlstad centralstation är den största knutpunkten på Värmlandsbanan. För att göra det möjligt för fler person- och godståg att passera här så bygger vi nu om spåren och perrongerna på området.

Ny mellanplattform

Karlstad C är en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Den nya mellanplattformen, som får fyra plattformslägen, byggs för att fler persontåg ska kunna trafikera stationen. Resenärer kommer även att kunna använda Vikenpassagen för att ta sig till mellanplattformen, även med hissar och rulltrappor för att vara tillgänglig för alla.

Tågen går under hela byggtiden

Under hela tiden kommer det att gå tåg på Karlstads centralstation eftersom halva spårområdet åt gången byggs om. Först kommer tågen att gå på spåren närmast stationshuset för att sedan flytta över till spåren närmast Viken när de är färdigbyggda.

Mer information hos Trafikverket

Det är Trafikverket som bygger om järnvägsspår, Vikenpassagen och nya gångbron Trädgårdslänken. Du kan läsa mer om delprojektet på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

Trafikverket startade byggnationen i början av 2023. Alla delar ska vara klara vid halvårsskiftet 2026.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Vem bygger:

Trafikverket och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

29 Maj 2024